Ταχυδρομικές Θυρίδες

Ταχυδρομικές Θυρίδες

Ενοικιάζονται ταχυδρομικές θυρίδες εντός του χώρου. Οι θυρίδες έχουν ατομικό κλειδί και όταν ενοικιαστούν η ταχυδρομική διεύθυνσή σας θα είναι ως εξής:
Monastiriou Business Center
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Μοναστηρίου 12, 54629 Θεσσαλονίκη.

Επικοινωνήστε μαζί μας