Ταχυδρομικές Θυρίδες

Ταχυδρομικές Θυρίδες

Ενοικιάζονται ταχυδρομικές θυρίδες εντός του χώρου.
Οι θυρίδες έχουν ατομικό κλειδί και όταν ενοικιαστούν η ταχυδρομική διεύθυνσή σας θα είναι ως εξής: Monastiriou Business Center
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Μοναστηρίου 12, 54629 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας